Individutveckling

Utveckling


Söker du ett individuellt anpassat utvecklingsupplägg eller upplevelsebaserad utbildning för chefer och ledare?

Vi skapar ledare av chefer.

   

Vi erbjuder upplevelsebaserade utvecklingsprocesser för chefer och ledare som vill ha kraftfulla verktyg för sin dagliga verksamhet. Ni får träning i nya metoder och verktyg, bekräftelse på det som fungerar bra och en plan för det som bör utvecklas.


”Ursula och Ulrik har med sin erfarenhet och kompetens varit ytterst delaktiga till att vår ledarskapsutbildning Nyckeln till ledarskapet, har varit en framgång under fem år. De får högsta betyg. Med glädje, skratt och liknelser från vardagen, har de inspirerat deltagarna till att vilja utvecklas som människor och ledare.”

– Mona Nilsson, Kompetenshuset i Gävleborg AB

DISC Ledarskap


DISC Ledarskap är en upplevelse-baserad utvecklingsprocess för dig som är chef, ledare eller projektledare.


Du kanske upplever att du inte når fram med ditt budskap eller att dina medarbetare inte tar det ansvaret du vet att de kan ta.


Under två dagar kommer du att träna din kommunikationskunskap tillsammans med två av Sveriges bästa, personliga DISC-tränare.


Efter träningsdagarna får du personlig coaching med någon av kursledarna för att kunna tillämpa kunskapen och träningen där den ska göra mest nytta; i din vardag.


Se en exempelprofil av DISC Ledarskap här!

Delat Ledarskap


Effektiviseringar i arbetslivet och ökade förväntningar gör att allt fler av dagens chefer undersöker alternativa ledarskapsformer, inte minst yngre ledare.


Synsättet "ensam är stark" verkar tillhöra en förgången tid. I framtiden verkar fler vilja att dela på ledarskapet och få "dubbel vinst och halva bördan", som två chefer uttryckte fördelen med Delat Ledarskap.


Vi har sedan 2009 stöttat chefer och ledare till ett framgångsrikt Delat Ledarskap och gjorde 2014 en forskningssammanställning.


Läs Kan fler ge mer? här!

Utvecklande Ledarskap


Utvecklande Ledarskap (UL) är en utvecklingsprocess som under tre månaders tid omfattar fyra dagars utbildning, individuell coaching och en ledarbedömning.


UL är utvecklat och kvalitetssäkrat av institutionen för Ledarskap och Management på Försvarshögskolan och har funnits på den svenska kommersiella marknaden sedan 2004.


Utvecklande ledarskap vilar på en bred vetenskaplig bas med utgångspunkter i organisationsteori, pedagogik, psykologi, psykiatri, socialpsykologi och sociologi.

Vi är de först certifierade engelska UL-handledarna och har hållit UL regelbundet på svenska och engelska sedan 2007.


Läs mer om UL här!