Grupputveckling

Grupputveckling


Vill du gå snabbt, gå ensam.

Vill du gå långt, gå tillsammans.

-Afrikanskt ordspråk


Effektivt samarbete är en allt mer affärskritisk kompetens i dagens komplexa tillvaro. Det är en kompetens som förbises i många utbildningar.

Vi tränar chefer och arbetsgrupper för att utveckla denna kompetens och har lång erfarenhet av att skapa väl fungerande samarbeten för både ledningsgrupper och ledarteam.

Samledarskap


Effekthöjare i ledningsgruppen

När en ledningsgrupp fungerar som bäst har den balans mellan strategiska och operativa frågor. Då bearbetas strategiska besluts påverkan på kortsiktiga prioriteringar och vice versa.

Behovet av ett smidigt ledningsgruppsarbete växer fram ur de komplexa utmaningar som

samhällsförändringar skapar. När komplexi- teten ökar krävs en robust kultur i gruppen som innebär att varje individ har självkänne-dom, kan utnyttja sina drivkrafter och vara genuint intresserad av samarbetet med andra.

Vi gör team av grupper.

Läs Samledarskap i ledningsgruppen här!


DuoCoaching


Samledarskap för två

Samledarskap är effektivast för att utveckla affärskritiska samarbeten som påverkar organisationens leveranser.

När samarbeten nyckelpersoner emellan inte fungerar tillräckligt bra kommer alla i den närmaste omgivning att bli berörda. Kommunikationen försämras, engagemanget minskar och viljan att bidra för helhetens  bästa avtar.

Vår mission är att skapa effektiva samarbeten som berikar både

individen och organisationen.

Läs Samledarskap mellan två personer här!

Samarbetsprofiler


Personprofiler som ger mervärde

Samarbetsprofiler görs med individernas DISC-analyser som bas och är ett konkret verktyg för att uppnå effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning. De tar inte hänsyn till organisatorisk status, åldersskillnader eller andra omständigheter som skulle kunna hindra individer från att samarbeta på ett effektivt sätt.

DISC är ett självskattningsverktyg där den coachade lär känna sig själv, sina omgivningar och förstår varför vi handlar som vi gör i bestämda situationer.

Resultatet är en konkret samarbetsstrategi.

Se en samarbetsprofil här!