Om oss

Utvecklar Liv Lust Ledarskap

Vår övertygelse


Vi tror att chefer och medarbetare har idéer, kompetens och många svar, men behöver inspiration, coachning, struktur och verktyg för att ta språnget att utvecklas och vara bättre rustade att verkställa.


UL³ utbildar och coachar chefer, ledningsgrupper och nyckelmedarbetare inom näringsliv, stat och kommun. Verksamheten syftar till att ge våra kunder motiverade och ansvarstagande medarbetare genom utvecklingskoncept och coaching.

Våra drivkrafter

Utveckling är central för alla individer och organisationer. Om vi inte utvecklar oss själva och vår verksamhet så avvecklar vi. Utveckling kan ske genom förvärvande av ny kunskap eller fördjupning av redan befintlig.

Liv är alla möjligheter som är oss givna i olika faser av livet. Vi har hela livet i perspektiv och vet att varje fas har sina fördelar och utmaningar.

Lust är vi lyhörda för eftersom det är en av våra största drivkrafter. Det är lika viktigt att veta vad man vill som att veta vad man inte vill.

Ledarskap genomsyrar vårt liv hela tiden. Att leda sig sjäv, att leda andra och ta ansvar för sina handlingar är centrala förhållningssätt inom ledarskapsområdet. Att vara chef är en position men att vara en ledare är en relation. Till sig själv, till andra och till livet.

Historik

UL3 grundades våren 2008 av Mette Nayberg, Tuomo Caprali och Ulrik Lork. De var handledare inom Utvecklande Ledarskap (UL) som hade träffats 2007. Deras gemensamma syn på utveckling och värderingar band dem samman och UL3 grundades som ett nätverksföretag. Idag är Ulrik VD för UL3 Sverige AB och vi har konsulter och strategiska partners som vi samarbetar med.

Service

Tidigare uppdragsgivare

 • Autoliv Sverige
 • Business Region Göteborg
 • Göteborg & Co.
 • Göteborgs Parkerings AB
 • Hotel Royal
 • ÅF
 • Bengt Dahlgren
 • Domstolsverket
 • Kommunförbundet Skåne
 • Företagsringen
 • SKL
 • Sahlgrenska
 • Euro Business School

Kontakta oss

Ulrik Lork


ulrik@ul3.se


0708-619181

Mette Nayberg


mette@ul3.se


+45 (0)2078 9607

Ursula Lork


ursula@ul3.se


0706-311 838

Moa Diseborn


moa@ul3.se


0703-719 431

Elisabeth Norrby


elisabeth@ul3.se


0705-670 435


Besöksadress: UL3 Sverige AB, Kungsportsavenyn 10, 411 36 Göteborg

Telefon: 0708-619181 Mail: info@ul3.se

Copyright  © UL3 2008-2020 All Rights Reserved