Chefscoaching

Chefscoaching

Vi är specialister på individuell coaching, handledning och mentorskap. Syftet med vårt individuella stöd är att bekräfta, utforska och förädla den mänskliga potential vi vet att varje individ har inneboende.

Effekter av individuell coaching:

  • 86% av företagen rapporterar att de har återfått sin investering i coaching
  • 80% av dem som får coachning rapporterar ökat självförtroende
  • 70% rapporterar förbättrad arbetsprestanda, bättre relationer och effektivare kommunikationsförmåga

Källa: ICF Global Coaching Survey 2019

Individuell coaching


Att vara chef är roligt, men också utmanande. Det ställs ofta höga krav på att kunna möta olika människor och vara en förebild för sina medarbetare, särskilt när det är motigt.

Att vara chef en utvecklande och utmanande position där det är lätt att känna sig ensam och utelämnad.


Med hjälp av individuell coaching kan du på ett strukturerat sätt, utifrån dina egna erfarenheter och förmågor, utvecklas och uppnå dina mål.


Chefscoaching handlar mer om en inre personlig utveckling än mentorskapet. När mentorskapet syftar till att vägleda adepten i den direkta vardagen handlar chefscoaching om att utveckla individen till att bli den bästa ledaren och chefen över tid.


Kontakta oss för ett första möte!

Samarbetscoaching


Samarbetscoaching ger två personer kunskap om hur deras respektive stil passar varandra. Ni kan vara överordnad-underordnad, ha delat ledarskap eller vara beroende av varandra för bästa resultat.


Vi använder ofta en samarbetsprofil som resulterar i en tydlig samarbetsstrategi för att skapa ett effektivare samarbete och en bättre arbetsfördelning


Genom att coacha två personer till en tydlig samarbetsstrategi har följande effekter observerats:

  • Bättre strategisk ledning av individer 
  • Mer konstruktiv feedback
  • Bättre kommunikation mellan kolleger
  • Större öppenhet och ansvarstagande
  • Stöd i konfliktsituationer


Se en exempelprofil här!

Mentorskap


Vi erbjuder kvalificerade mentorer som själva varit chefer på olika nivåer i olika branscher och organisationer.

Mentorskapet går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling, oftast i samband med att en särskild lärdom delges.


Ett mentorskap är ett sätt att inspirera och få människor att hitta en ny roll i sitt yrkesliv. I mentorn får du ett stöd som kan hjälpa dig vidare i olika situationer och i din utveckling.

Det innebär att tillsammans hitta nya vägar för din yrkesroll utifrån dig som individ.

Genom oss som mentor får du tillgång till nätverk och erfarenheter som det annars tar lång tid att skaffa sig. Det är också helt individanpassat och utgår från ditt behov och din ambitionsnivå.


Kontakta oss för ett första möte!