SamarbetsAkademin

Samarbetsexpertis


Våra skarpaste hjärnor inom samarbetsutveckling och konflikthantering har paketerat sin framgångsrika erfarenhet här. Det är mäktigt vad högt kompetenta och erfarna personer kan skapa tillsammans.


De påstår att det inte finns en enda konflikt- eller samarbetssituation som de inte klarar av.


Har du en utmaning som du behöver hjälp med så finns de här för din skull. Testa dem!

Vårt erbjudande


Vi arbetar för att förebygga konflikter och öka synergin mellan människor genom utbildning och träning.

Våra metoder bygger på evidensbaserad forskning och lång praktisk erfarenhet.


”De flesta coacher är inriktade på att stödja individer vilket inte alltid förbättrar samarbetet i gruppen.

De flesta grupper behöver istället coacher som är duktiga på att utveckla grupprocesser.

Kunskap finns men träning saknas.”

-Richard Hackman, Ph.D


Inspirationsföreläsning


En inspirationsföreläsning är fylld med inspiration, nya tankesätt och kraftfulla verktyg för hur vi kan träna oss själva att bli modigare och mer handlingskraftiga.


Se vårt senaste webinar här!

Samarbetscoaching


Samarbetscoaching utvecklar samarbetet mellan två personer, snarare är varje individ för sig. De kan ha delat ledarskap eller vara två personer som har nyckelroller i organisationen.


Konflikthantering


Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av arbetssätt och relationer på arbetet. Men konflikter som inte hanteras tenderar att eskalera och leda till destruktiva beteenden som påverkar verksamhet och arbetsgrupper negativt.


Besöksadress: UL3 Sverige AB, St. Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg

Telefon: 0708-619181 Mail: kontakt@ul3.se

Copyright  © UL3 2008-2020 All Rights Reserved