Kommunikation

Utvecklar Liv Lust Ledarskap

Kommunikation


Mellanmänsklig kommunikation är ett område som farscinerat människor sedan antiken och fram till idag. Att förstå vad en annan människa vill ha sagt med det hen säger är en konstart i sig själv.


Vi vet att det finns många olika sätt att förstå sig på andra människor och har testat marknadens flesta metoder och verktyg. Utifrån dessa erfarenheter tror vi att det är bra "att krypa innan vi ska gå" och därför arbetar vi med är den mest fundamentala metoden; DISC.


DISC är en lättbegriplig och pragmatisk metod som ger snabb och praktisk effekt för din kommunikativa förmåga och möjlighet att påverka andra människor i önskvärd riktning. Det är i mötet med andra vi har den stora möjligheten att skapa konstruktiva eller destruktiva möten. Frågan är vilken typ av möten du vill ha och om du har kunskapen att skapa dessa?


Kontakta oss för en dialog om vad vi kan göra för dig!

Personprofil


En DISC personprofil ger dig förståelse för din egen naturliga kommunikationsstil som du vanligtvis använder dig av. Det ökar din kunskap om dig själv och ger dig en tydlig utgångspunkt i din kommunikation med andra.


Personprofilen ger dig kunskap om andras grundläggande stilar och tränar dig i hur du kan känna igen dem. Utifrån detta kan du skapa en strategi för hur du ska kommunicera med andra människor.


Vår DISC-profil skapas genom att du online svarar på 30 frågor under 10-15 minuter. Du kommer därefter att få en profilgenomgång med en certifierad kommunikationscoach som säkerställer nyttan av profilen för just dig.


Läs mer om DISC här!

Se en exempelprofil här!

Samarbetsprofil


En samarbetsprofil ger två personer kunskap om hur deras respektive stil passar varandra.  Detta är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning.


Samarbetsprofilen kan med fördel kombineras med en grupprofil som förtydligar de olika stilar en grupp består av. Det är ett viktigt verktyg för chefens strategi så att de talar till gruppen så som gruppen önskar bli tilltalad.


Genom ett systematiskt användande av samarbets- och grupprofiler har följande effekter observerats:

  • Bättre strategisk ledning av individer 
  • Underlättar konstruktiv feedback
  • Bättre kommunikation mellan kolleger
  • Större öppenhet och ansvarstagande
  • Ger stöd i konfliktsituationer


Se en exempelprofil här!

DISC utbildning


Vår utbildning sker under 2 heldagar och ger dig kunskap att göra individ-, samarbets- och grupprofiler. Därefter får du två profiler utan extra kostnad att använda för tränings skull.


Efter utbildningen har du:

  • Kunskap om DISC
  • Metoder och verktyg för effektiv kommunikation
  • Diplomering i 24x7DISC för individ-, samarbets- & grupprofiler
  • Erfarenhetsutbyten under 3 månader efter utbildningsdagarna
  • 16 ICF-godkända CCE-poäng


För att bli certiferad användare stöttar vi dig under 3 månader efter utbildningen så att du garanterat klarar av att administrera och återkoppla profilen. Vi vill verkligen att du skall lyckas ge dina klienter ett stort mervärde som användare.


Läs mer om nästa DISC-certifiering här!

Copyright  © UL3 2008-2020 All Rights Reserved