Individ

Individ

Vi är specialister på individuell coaching, handledning och mentorskap. Syftet med vårt individuella stöd är att bekräfta, utforska och förädla den mänskliga potential vi vet att varje individ har inneboende.

Effekter av individuell coaching:

 • 86% av företagen rapporterar att de har återfått sin investering i coaching
 • 80% av dem som får coachning rapporterar ökat självförtroende
 • 70% rapporterar förbättrad arbetsprestanda, bättre relationer och effektivare kommunikationsförmåga

Källa: ICF Global Coaching Survey


Kontakta oss för en dialog om vad vi kan göra för dig!

Personprofil


En DISC personprofil ger dig förståelse för din egen naturliga kommunikationsstil som du vanligtvis använder dig av. Det ökar din kunskap om dig själv och ger dig en tydlig utgångspunkt i din kommunikation med andra.


Personprofilen ger dig kunskap om andras grundläggande stilar och tränar dig i hur du kan känna igen dem. Utifrån detta kan du skapa en strategi för hur du ska kommunicera med andra människor.


Vår DISC-profil skapas genom att du online svarar på 30 frågor under 10-15 minuter. Du kommer därefter att få en profilgenomgång med en certifierad kommunikationscoach som säkerställer nyttan av profilen för just dig.


Läs mer om DISC här!

Se en exempelprofil här!

Samarbetsprofil


En samarbetsprofil ger två personer kunskap om hur deras respektive stil passar varandra.  Detta är ett konkret verktyg för effektivare samarbete och bättre arbetsfördelning.


Samarbetsprofilen kan med fördel kombineras med en grupprofil som förtydligar de olika stilar en grupp består av. Det är ett viktigt verktyg för chefens strategi så att de talar till gruppen så som gruppen önskar bli tilltalad.


Genom ett systematiskt användande av samarbets- och grupprofiler har följande effekter observerats:

 • Bättre strategisk ledning av individer 
 • Underlättar konstruktiv feedback
 • Bättre kommunikation mellan kolleger
 • Större öppenhet och ansvarstagande
 • Stöd i konfliktsituationer


Se en exempelprofil här!

DISC utbildning


Vår utbildning sker under 2 heldagar och ger dig kunskap att göra individ-, samarbets- och grupprofiler. Därefter får du två profiler utan extra kostnad att använda för tränings skull.


Efter utbildningen har du:

 • Kunskap om DISC
 • Metoder och verktyg för effektiv kommunikation
 • Diplomering för individ-, samarbets- & grupprofiler
 • Erfarenhetsutbyten under 3 månader efter utbildningsdagarna
 • 19 ICF-godkända CCE-poäng


För att bli certiferad användare stöttar vi dig under 3 månader efter utbildningen så att du garanterat klarar av att administrera och återkoppla profilen. Vi vill verkligen att du skall lyckas ge dina klienter ett stort mervärde som användare.


Läs mer om nästa DISC-certifiering här!

Besöksadress: UL3 Sverige AB, St. Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg

Telefon: 0708-619181 Mail: kontakt@ul3.se

Copyright  © UL3 2008-2020 All Rights Reserved