Firewalk

Tankens kraft i praktiken


Att gå på glödande kol kommer att förändra din syn på vad som är möjligt för all framtid.

Om du kan gå barfota över en 400 grader varm glödande kolbädd, vad är då omöjligt?

HISTORIK


Traditionen att gå på glödande kol är tusentals år gammal. Människor har gått på glödande kolbäddar av många olika skäl.

För de flesta är det en möjlighet att möta en personlig rädsla, lära sig hantera den och visa att man kan övervinna den.
Att vara rädd är OK. Det är förmågan att vidta specifika åtgärder när du är rädd som är skillnaden mellan att få tillgång till din större potential eller att fortsätta leva ett ganska ordinärt liv.
Du kommer under detta event att få möjlighet att gå barfota över en 4 meter lång kolbädd som brinner med cirka 400 grader C.

Valet är alltid ditt och ditt eget.


ANSVARIG LEDARE


Ulrik Lork gick sin första Firewalk i USA 1991.

Under sina studier inom process-orienterad psykologi i Portland, Orgegon blev han farscinerad av ursprungsbefolkningens sätt att gå på glödande kol. Han blev inbjuden att delta vid en ceremoni och utbildades senare i konsten att framgångsrikt gå över kolbädden.

Var går gränsen för min förmåga, om jag barfota kan gå på glödande kol, är frågan som upptagit honom sedan dess.

Han kommer att ge dig alla verktyg för att lyckas men i slutändan är det ditt beslut att gå eller låta bli.

Under många år har han lett firewalks i Sverige, Norge och Danmark.

Besöksadress: UL3 Sverige AB, St. Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg

Telefon: 0708-619181 Mail: kontakt@ul3.se

Copyright  © UL3 2008-2020 All Rights Reserved